Hjertet og Hjernen

Kun med hjertet kan du se rigtigt – det væsentlige er usynligt for øjet sådan siger Den lille Prins i bogen af samme navn og denne lille bog er ikke uden grund en af mine yndlingsbøger. Den minder os om, at livet har en tvetydighed – en dobbelthed – som vi skal huske. Det er denne dobbelthed jeg gerne vil symbolisere med Hjertet og Hjernen – det er den dobbelthed jeg har som fundament i det arbejde jeg laver.

Når vi kigger tilbage på historien – det være sig filosofisk, ledelsesmæssigt og politisk og i samfundet som helhed – har vi en tendens til at vælge et enten eller i bestemte perioder.

Vælge imellem to polariteter som kunne symboliseres med Hjertet og Hjernen. Hvis vi til eksempel kigger på vores folkeskolelov igennem for de sidste 100 år, ser vi hvordan grundlaget på skift har vægtet værdierne fra den videnskabelige/ hjernen og den humanistisk/ hjertet. Hvem husker ikke Anders Fogh stå på talerstolen og sige: ”Nu har vi siddet i rundkreds længe nok”. Resultatet bliver, at vi så i samfundet som helhed går over i den helt anden grøft og vægter test og resultater, Pisa og uddannelsesplaner.

Det ene er ikke bedre end det andet – faktisk er min påstand at det ene har brug for det andet. Hjertet har brug for hjernen og omvendt.

I alle virksomheder – i alle sammenhænge – ved vi godt, at hvis vi kan se meningen med det vi gør, så har vi meget mere energi på opgaven. Som Grundtvig sagde det: ” – og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær” og han sagde også: ”Det er lysten der driver værket – MEN lysten kan godt komme bag på en”.

Jeg vil med Hjertet og Hjernen gerne skabe bro mellem de to polariteter, fordi jeg tror på, at vi med bevidstheden og erkendelserne om denne dobbelthed – på såvel det samfundsfaglige som det personlige plan – bliver hele mennesker og skaber hele virksomheder og organisationer.