FÅ STYR PÅ DIN KULTUR

Få styr på din kultur:

Kulturen er alt det, der er mellem os mennesker. Vores rutiner, ritualer og små indbyrdes aftaler, uden at vi taler om dem. En lidt akademisk betegnelse er, at kulturen er de indlejrede normer, vi navigerer efter. Det er altså den røde tråd, som går gennem hele virksomheden og bliver bestemmende for, hvordan medarbejdere og ledere opfører sig i forskellige situationer. Derfor kan organisationskulturen være den afgørende faktor mellem succes og fiasko i en organisation eller virksomhed.

Organisationskultur er interessant for dig som leder eller bestyrelse, fordi I med en bevidst indsats kan påvirke kulturen i en positiv retning. Kulturen forhandles og udvikles hver dag i organisationen.

Hvad kendetegner din organisation?

Edgar H. Schein var en af de første til virkelig at bringe kulturen på banen, når det handlede om organisationer og virksomheder. Han definerer kultur således:

“Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”

Hvis du ikke er bevidst om organisationskulturen, som du er en del af, så overtager kulturen og leder i stedet for dig. Det er selvfølgelig en ambition, at alle i organisationen har indblik i grundlæggende kulturforståelse, men det er af afgørende betydning for dig som leder, at du bruger det aktivt.

Er der sammenhæng i mellem det I siger og det I gør?

  • Værdier i virksomheden handler om at virksomheden formulerer et antal værdier som bruger som kendetegn for organisationens identitet og som retningslinjer for den sociale adfærd mellem medarbejderne.
  • Eksempler på værdier kan være troværdighed, tillid, respekt, loyalitet, humor etc.
  • De fælles værdier er et kodeks for den adfærd som den enkelte medarbejder optræder på. F.eks. optræde med “troværdighed” over for kunderne, eller vise “tillid” til kolleger og ledelse. Værdier erstatter regler.
  • I stedet for at ledelsen udsteder regler for adfærd, så er det virksomhedens værdier, der guider medarbejdernes adfærd.
  • Værdierne bruges i forbindelse med den interne adfærd – samarbejdet i organisationen – og virksomhedens eksterne adfærd og opførsel.

Få styr på din kultur er et længerevarende forløb hvor vi arbejder med artefaktor, værdier og de grundlæggende antagelser i din virksomhed/institution og derved skaber fundamentet for en god arbejdsplads, et godt miljø for brugere og medarbejdere og sammenhæng i mellem det der bliver sagt og det der bliver gjort. Der er evidens for, at de organisationer der har ”styr på deres kultur” er mest fremtidssikrede og de bedste arbejdspladser