MENNESKE FØRST – LEDER SÅ

Menneske først – leder så:

Lederrollen har udviklet sig meget i det 20 århundrede – fra begyndelsen hvor lederen var kontrollant, blev til teknokrat, til planlægger og til leder..

I begyndelsen var lederrollen givet, fordi konteksten var givet. Vi var alle en del af en helhed – i de små byer, i lokalsamfundet – der var værdimæssigt overlap og sammenhæng. Efterhånden bliver relationerne til kontrakter – og det er kontrakterne vi forsøger at skabe sammenhæng med i dag. Vi er med tiden blevet presset ud i udviklingen – blevet tvunget til at gøre noget andet, fordi kontinuiteten blev til vækst. Væksten var det, der skabte starten på det ustabile. Dialogen starter, fordi vi ikke mere skal lære udenad – hermed følger evalueringen og det faktum at alt i princippet kan være anderledes. Vi får kontingens – vi skal være omstillingsparate og lederen bliver bange for at sige noget for det kan ændre sig i næste uge. Vi laver kontrakter om kontrakter – i hvert fald hvis vi vælger at være den strategiske leder. Men det giver ikke den sammenhæng som vi har brug for – en fælles sammenhæng. Vi skal som ledere skabe sammenhængskraften og til det skal vi bruge mennesket – dette er den dannelsesproces der går ud på at danne den enkelte, så de bliver i stand til at skabe sammenhæng. Kontrakterne skal igen blive til relationer, hvis vi skal bibeholde styrken i noget der ikke bibeholder sig selv.

Lederrollen bliver derfor dobbelt, for på den ene side er det teknikker og håndværk som kan og skal læres – men ledelse bliver også en livsholdning der ikke kan læres, men skabes gennem de erfaringer livet giver. Den første forudsætning for at udfylde sin lederrolle bliver derfor at kende sig selv i eksistentiel forstand. For at kunne træde i karakter som leder, bliver vi nød til at starte med at lede os selv – at blive et ordentligt og autentisk menneske: ” Den der ikke kender sin grundtone – kan ikke ”dirigere” et helt orkester”

Ledelse af ledelse:

Visionen handler dybest set om større selvstændiggørelse; medarbejderne får al information om, hvad der foregår, så de kan gøre meget mere, end de har gjort før i tiden. Bill Gates

Forandringen i samfundet og de derved ændrede krav til lederen kræver en ny form for ledelse- denne nye ledelsesform kan man kalde: Ledelse af ledelse

Jeg har været medforfatter til en bog med denne titel og vil med baggrund i denne og min erfaring som leder i de sidste 15 år hjælpe dig med at blive klædt bedst på til den opgave du skal løse.