Hvem er jeg

Jeg hedder Annette og er 49 år gammel. Jeg er leder af en specialpædagogisk institution i Lemming som hedder Børne og Familiehuset. Vi har 24 socialt belastede børn mellem 6 og 16 år og vores opgave er at lave et miljø der gør, at de igen kan få modet og tilliden til at deltage i et fællesskab og få en god skolegang med læring og udvikling

Jeg er oprindelig uddannet lærer og har suppleret med en diplom uddannelse i ledelse.

Jeg er uddannet som Familie og Psykoterapeut hos Kempler og supervision fra DFTI januar 2020

Igennem tiden der er gået fra min første uddannelse indtil nu har jeg været friskoleleder i 14 år og leder af en børnehave og vuggestue i den forbindelse, siddet i friskoleforeningen styrelse, skrevet bogen Ledelse af ledelse og har holdt foredrag og ledelseskurser. Afholdt diverse pædagogiske foredrag og pædagogiske dage og mange kultur dage.

Læs mere om Kempler her:                                                 

”Virkeligheden er altings prøve”

Privat har jeg 4 børn Daniel på 25, Alberte på 22, Asmus på 20 og Signe på 12 år

Mine tre ældste børn har jeg med min første mand Christian som jeg var sammen med fra jeg var 18 til jeg var 31 år

Herefter blev vi skilt og i 2006 mødte jeg Michael som jeg fik Signe med. Jeg var meget bevidst om, at hvis Michael og jeg fik et barn SKULLE vi leve lykkeligt sammen indtil vores dages ende – for det der med skilsmisse – det havde jeg prøvet og det skulle ikke ske igen MEN virkeligheden er altings prøve og jeg måtte sande, at jeg ikke kunne leve op til mine egne idealer, hvilket var en lang og hård proces at forlige sig med. Michael og jeg var sammen indtil 2015.

Mine to skilsmisser og et par andre forliste kæreste forhold har lært mig meget om livet, om parforhold, om gamle uforløste mønstre og forventninger OG ikke mindst hvor hårdt livet rammer en, når vi ikke kan leve op til vores egne forventninger om hvad vi BØR og SKAL.

Jeg var helt sikker på, at jeg aldrig igen skulle giftes MEN…….så mødte jeg Peter. Peter som jeg har kendt – som ven – i 25 år og som jeg lige pludselig så på med helt andre øjne og følelser og med et var der en masse som gav mening og livserfaringerne blev set i et andet lys. Peter er praktiserende læge og har 3 børn fra sit første ægteskab. Vi har sammen købt et landssted med masser af plads både inde og ude til at danne rammen for vores tilsammen 7 børn og et enkelt barnebarn.

 

Det at blive sammenbragt familie er et kæmpe arbejde, som vi kun lige er startet på. Vi er ofte plaget af  “skyld” pga. af at vores valg har store konsekvenser for vores børn.

Derfor kommer vi også helt naturligt til at fokusere på børnene for de har “lidt” nok, de skal ikke også “lide” under at mor og far har fundet en ny kæreste.

Her kan vi let blive hinandens modspillere, og blive to familier i en familie, hvis vi ikke hele tiden holder fokus på at vi er det bærende element i den sammenbragte familie, ikke vores børn (det er et ALT for stort ansvar for børn at have).

Med fokus på os som par er vi ved at finde den måde at samarbejde på, den måde at organisere os på der giver de bedste vilkår for VORES sammenbragte familie

Meget af min fritid går med at jeg cykler med Team Giv Håb til fordel for ” Børn, Unge og Sorg”, jeg spiller en masse musik, hygger med gode venner og min STORE familie og så arbejder jeg med ”Hjertet og Hjernen”.