FAMILIETERAPI

– vi har brug for hinanden

Familieterapi

Familieterapi giver alle i familien en stemme og familieterapi kan kaste lys på de mønster, roller og vaner der er blevet i jeres familie. Når en i familien har ondt i livet bliver alle i familien påvirket og i familieterapi arbejder vi med de indbyrdes relationer i familien. I terapien deltager hele familien – store som små – og alle har en værdifuld rolle og betydning for familiens trivsel

Børn og unge reagerer på dårlige stemninger i familien. Ofte bliver børnene symptombærere på nogle dybere og uhensigtsmæssige mønstre i familien. Det kan vise sig ved at de får psykiske symptomer som angst eller en udad reagerende adfærd eller det kan vise sig med fysiske symptomer som ondt i hovedet eller i maven.

I familieterapien handler det om, at finde ind til årsagen der ligger bag symptomerne og få alle i familien til at mærke efter hvor de hver i sær er, give deres besyv med, lytte til hinanden og sammen finde nye fælles veje.

http://www.dfti.dk/files/Tekster/Familiesamtalen_i_boerneperspektiv.pdf

 

Emner i familieterapi kan være:

  • Skabe udvikling i familien – både som individer, men også i relationerne.
  • Sammenbragte familier og de udfordringer dette kan give.
  • Alvorlig sygdom i familien.
  • Bekymring for et eller flere børns udvikling og trivsel.
  • Svært ved at takle konflikter med børnene eller i familien generelt.
  • Teenagere i familien.
  • Skilsmisse og sammenbragte familier.

Konflikter

Konflikter kan bringe os tættere på hinanden hvis vi gennemlever dem og arbejder med dem sammen. Konflikter er en del af familielivet og helt naturlige, fordi forskellige mennesker og forskellige behov mødes. Hvis vi bare ”lader som om vi er enige” mister vi nærheden og gnisten og tager den ene konflikt over efter den anden, så udebliver glæden ved familielivet samt lysten til at være sammen! Konflikterne er ofte et symptom på usagte eller uforløste behov eller følelser og der ligger ofte mange gamle mønstre som baggrund for deres opståen. Familieterapi en mulighed for at ændre de mønster af konflikter som præger familien. Familieterapi hjælper jer med at gøre op med det ”gamle” og kan give en øget forståelse for hinandens gode grunde. I familieterapi bliver alle, voksne som børn, hørt og set.

Sammenbragte familier

En sammenbragt familie er en familie,  hvor mindst en af parterne har børn med fra tidligere forhold. En sammenbragt familie er ny familieform, der kan give andre udfordringer end dem vi kender fra en kernefamilie. En sammenbragt familie er IKKE en kernefamilie, den har helt andre vilkår I en sammenbragt familie er der vilkår som kan vanskeliggøre familiens trivsel. Det kan for mange være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger når man kommer med hver sin måde at være familie på, hver sin historie og hver sine traditioner og vaner. Det kan være vanskeligt at finde sin rolle og plads både som barn og voksen i en sammenbragt familie og de følelsesmæssige bånd eller mangel på samme mellem de sammenbragte voksne og børn. De vanskelige vilkår i en sammenbragt familie kan give anledning til mange konflikter som så yderligere vanskeliggør familiens trivsel. I en sammenbragt familie er der mange behov og følelser, og det kan synes uoverskueligt at få det til at fungere for alle parter. I familieterapi har alle mulighed for at blive hørt og få sat ord på deres oplevelser og følelser i deres nye sammenbragte familie. Familieterapi støtter den sammenbragte familie til at finde fællesskab og rummelighed overfor hinanden!