SUPERVISION

Hvad er supervision?

Supervision er en samtale, der skal give mulighed for refleksioner over din praksis i dit arbejde med andre mennesker. I samtalen inviteres til fælles udforskning, nysgerrighed, og hvor vi udveksler synspunkter, der handler om problemet og dets løsning. Samtalen skal give mulighed for at kunne reflektere over egne roller, handlemønstre og frembringe nye perspektiver. Formålet er at du skaber din egen forståelse og oplever følelsen af at være kompetent. Min opgave er at være katalysator i processen.

Supervision er en samtale mellem professionelle, som har en særlig struktur og form. Det er en samtaleform, som især er anvendelig, når man – som leder – gerne vil løfte de faglige og personlige kompetencer  hos ens medarbejdere og ledere. Udgangspunktet for samtalen er den faglige praksis, f.eks. konkrete udfordringer, som den enkelte står med i sit arbejde.

I supervision lærer man at anskue sig selv, en problematik, et dilemma eller ens arbejdsplads fra flere og nye vinkler. Hensigten med supervision er at skabe læring, udvikling og nye handlemuligheder, der hvor man er gået i stå eller oplever, at der er “gået fisk” i nogle relationer.

Supervision kan benyttes i mange sammenhænge og på mange typer arbejdspladser, men har især sin berettigelse indenfor “de bløde” områder, dvs. i jobs, hvor man arbejder med andre mennesker, og hvor en stor del af ens job handler om at undervise, vejlede, give omsorg, hjælpe og støtte. Supervision er derfor oplagt på skoler, i børnehaver, indenfor socialpsykiatrien, blandt socialrådgivere, sygeplejersker og læger.

Supervision kan gives individuelt eller i grupper.

Supervision påvirker hverdagen

Når man deler sin historie og udfordringer med andre – under en supervision – og får ærlig, medmenneskelig og inspirerende feedback, vil man ofte kunne se sin problemstilling i et nyt lys og få ideer til, hvad man vil stille op, og hvordan man vil handle fremadrettet. Mange opdager, at det, de troede, de stod alene med, kender de andre i gruppen også til. Man lærer rigtig meget både af egne supervisioner, men også af at lytte til og deltage i de andres supervisioner.

I Hjertet og Hjernen er der mulighed for både individuel og gruppesupervision – ledelse supervision og medarbejdesupervision.