PÆDAGOGISK DAG

Pædagogisk dag

Pædagogisk arbejde bør aldrig forfalde til udelukkende at være ´praksis´ – det ville være det samme som at åbne en ladeport for, at andre tager styring af pædagogikken. God pædagogik handler om en vekselvirkning mellem praksis og teori.

Et krav burde være: 1/3 praksis 1/3 forskning og forberedelse og 1/3 kommunikation med omverdenen for at fortælle, hvad pædagogik går ud på.  Sådan er det sjældent tilrettelagt i dagens Danmark, men i dag har vi erfaret, at hvis ikke pædagogikken hele tiden kan forklare, berette og indgå i dialog med omverden,  ja så ´narrer de kloge altså de mindre kloge´.

Derfor er det vigtigt at afholde pædagogiske dage, hvor der bliver sat ord på den praksis der til daglig finder sted i jeres skole, institution eller dagtilbud.

Min rolle vil på en pædagogisk dag være at facilitere jeres samtale og interaktion, så I kan blive kloge på jeres HVORFOR – altså hvorfor I har netop den praksis som I har på jeres sted,

En pædagogisk dag kan kombineres med et foredrag af pædagogisk, filosofisk, ledelsesmæssigt eller kulturel karakter, som inspiration til den samtale i skal have om jeres praksis.